Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Daje możliwość precyzyjnej komunikacji. Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji. Pozwala również na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań.
Pod koniec wieku przedszkolnego od dziecka oczekuje się poprawnej artykulacji wszystkich dźwięków, swobody w posługiwaniu się mową. Często jednak u dzieci w tym okresie występują zaburzenia mowy. Zaburzenia i wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiąganie sukcesów w szkole.
Niekorygowane zaburzenia i wady wymowy  utrudniają pełnienie roli ucznia i funkcjonowanie w zespole klasowym. Obniżają osiągnięcia szkolne.
  Polskie statystyki podają coraz wyższe wskaźniki wad wymowy u dzieci.
Najczęściej spotykaną grupą wad artykulacyjnych jest dyslalia. W obrębie dyslalii mieszczą się różnego rodzaju sygmatyzmy, rotacyzmy, mowa bezdźwięczna, lambdacyzmy, kappacyzmy i inne odchylenia od normalnej artykulacji.
  Dziecko z zaburzeniami mowy powinno być pod stałą opieką logopedy. Dobra współpraca logopedy z dzieckiem i jego rodziną w każdym przypadku przynosi jeśli nie całkowitą, to częściową poprawę wymowy.


GODZINY PRACY LOGOPEDY

PONIEDZIAŁEK 10.30 – 13.30

WTOREK 8.30 – 14.30

ŚRODA 8.30 – 9.30, 10.30 – 11.30, 12.30 – 13.30

CZWARTEK 9.30 – 14.30

PIĄTEK 7.30 – 11.30 (zajęcia w przedszkolu), 11.45 – 12.45


Jak rozwijać mowę dziecka?

Kilka praktycznych rad:

 • w obecności dziecka starajmy się wypowiadać w sposób prawidłowy i staranny; podczas rozmowy z dzieckiem unikajmy języka dziecinnego (spieszczania);
 • wykazujmy zainteresowanie wypowiedziami dziecka, zadawajmy dodatkowe pytania (nie należy tłumić jego skłonności do mówienia uwagami i obojętnością);
 • nie zaniedbujmy chorób uszu u dziecka, gdyż nieleczone mogą powodować niedosłuch,a w konsekwencji prowadzić do wad wymowy. Niemniej ważne jest wyeliminowanie hałasu z otoczenia dziecka, np. głośnej muzyki;
 • jeśli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów artykulacyjnych (wady zgryzu, rozszczepy warg, podniebienia, zbyt krótkie lub przyrośnięte wędzidełko podjęzykowe) konieczne jest zapewnienie opieki lekarza specjalisty, gdyż wady te są przyczyną zaburzeń mowy;
 • starajmy się dużo z dzieckiem rozmawiać. Czytajmy dziecku lektury odpowiednie do jego wieku, opowiadajmy bajki. Dobrym pomysłem jest również oglądanie filmów, a później rozmawianie o nich z dzieckiem.

Jak ćwiczyć z dzieckiem w domu?

Ćwiczenia powinny być:

 • systematyczne,
 • krótkie, ale często powtarzane,
 • wykonywane, gdy dziecko jest w dobrej dyspozycji,
 • prowadzone w formie zabawy,
 • zgodne z materiałem zapisanym w zeszycie przez logopedę
 • różnorodne pod względem form.

ROZWÓJ MOWY DZIECKA

  Mowa dziecka rozwija się od urodzenia. Nauka mówienia polega na naśladowaniu najbliższych dorosłych, najczęściej rodziców i ich zachowań językowych.
  Jeśli wobec tego rodzice wypowiadają się normalnie, ich wymowa jest prawidłowa i wyraźna, nabywanie umiejętności językowych przez dziecko będzie łatwiejsze. W trwającym kilka lat rozwoju mowy dziecka  wyróżnić możemy 4 okresy:

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ

1. Ćwiczenia artykulacyjne usprawniające język.
-    „Młynek” przy ustach zamkniętych – krążymy językiem w ustach najpierw w lewo,
a potem w prawo. Obroty wykonujemy spokojnie i równomiernie.
-    „Młynek” przy ustach otwartych – układamy wargi jak do wymawiania głoski „a”
i nie zmieniając ich kształtu wykonujemy spokojne i równomierne obroty w prawo, potem w lewo.
-    „Gorące kluski” – szybko wyrzucamy rozluźniony język do przodu przy otwartych ustach, tak jak podczas jedzenia czegoś gorącego.
-    „Łopatka i zwężenie” – rozluźniony język lekko wysuwamy do przodu – łopatka,
a następnie – język zaostrzony, wąski.

Czytaj więcej: PROPOZYCJE ĆWICZEŃ

Statystyki

Odsłon artykułów:
2414255

Ogląda nas

Odwiedza nas 506 gości oraz 0 użytkowników.